Cặp nhiệt độ siêu tốc

Cặp nhiệt độ điện tử siêu tốc cho kết quả trong vòng 1 giây. Không làm bé lạnh và khó chịu như cặp thủy ngân. Có thế đo theo 2 cách: đo ở trán hoặc ở tai. Có thế dùng để đo nhiệt độ phòng, nhiết độ nước tắm. Có chức năng lưu lại kểt quả đo.
Giá: 1,170,000 VND
Giá khuyến mãi (15%): 990,000  VND


Comments