Q&A

Q1. 절전모드 là chế độ gì?
A: Đây là chế độ tiết kiệm điện, tận dụng tối đa năng lượng để giảm lượng điện tiêu thụ. Ví dụ như ở chệ độ giữ ấm, nhà sản xuất sẽ tận dụng lương nhiệt trong quá trình nấu thay vì dùng lượng điện mới. Chế độ này được tự động kích hoạt nên bạn không cần phải bận tâm.
Comments